רשימת קיצורי מקלדת

מטה הבטיחות בדרכים

 
יורם שמעון - ראש המועצה  יושב ראש מטה הבטיחות בדרכים
 אפרים לוי  מנהל מטה הבטיחות בדרכים
 אמנון פרי  עוזר מנהל מטה הבטיחות בדרכים
 אבי שמר  המנהל האזורי מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
עופרה דוידוביץ  אגף זה"ב ואורח חיים בטוח - ממונה בטיחות בדרכים מחוז ירושלים
רס"מ בני בראשי
 נציג המשטרה
 
מטה הבטיחות בדרכים פועל בבניין המועצה המקומית בימי ראשון בין השעות 09:00 – 12:00.
ניתן ליצור קשר באמצעות:
טלפון: 02-5348572.
פקס: 02-5348593.
דוא"ל: efraiml@m-zion.org.il
 
דבר ראש המועצה ויו"ר מטה הבטיחות בדרכים
המסורת היהודית מייחסת לחיים ולשמירה עליהם ערך עליון ומצווה להציבם מעל כל שיקול ולהדגישם בכל תחום. מטה הבטיחות בדרכים ביישוב שם לו מטרה עליונה ללמדנו לשמור על נפשותינו ועל חיי בני משפחתנו, חברינו ומכרינו. באם נתמיד וניישם את הכללים והדגשים בהתנהגות בדרכים נחזור אנו וכל הסובבים אותנו הביתה בשלום וללא פגע.
 
נושא תאונות הדרכים ומשמעותו הטרגית אינו יורד מסדר היום הציבורי והתקשורתי. נושא חשוב זה מחייב את כולנו להירתם למשימה במטרה להפחית את כמותן וחומרתן של תאונות הדרכים.
 
המועצה בראשותי, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עושה כל שביכולתה כדי להקטין באופן משמעותי את כמות הנפגעים בתאונות הדרכים. במסגרת זאת שדרגנו והרחבנו את התשתיות הפיזיות ביישוב הן בתחום הקמת פסי האטה והן בתחום הקמת מפרדות ומעקות בצמתים ובמקומות קריטיים. אנחנו מלמדים את נושא הבטיחות בדרכים בבתי הספר ברציפות במהלך השנה ורואים בחינוך ובהעלאת המודעות לבטיחות בדרכים הן בקרב הולכי הרגל והן בקרב הנהגים משימה לאומית שמטרתה מניעת אובדן וסבל בתאונות דרכים. נמשיך גם השנה להרחיב את פעילות הזהירות בדרכים ונשלב את גני הילדים בשיתוף פעולה עם ההורים וכן נעביר הדרכות לכלל מסגרות הנוער ביישוב שכוללות את תנועות הנוער, מועדוני הנוער ופורום מנהיגות נוער.
 
אין ספק כי לפנינו עוד דרך ארוכה אך בעזרת חינוך נכון וטוב נוכל לנצח את המלחמה הזו. חזון החינוך לבטיחות בדרכים הוא טיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית ושמירה על שלומם של המשתמשים בדרכים מתוך הפנמה ערכית של אחריות ומחויבות אישית, שמירה על החוק ומתן כבוד לזכויות הזולת.
 
ילדים יקרים, אני פונה אליכם באופן אישי ומבקשכם ללמוד ולהפנים את הכללים הנלמדים. אנו ננסה להשפיע גם באמצעותכם על הבוגרים לנהוג בזהירות ובתבונה כי אתם הדבר החשוב ביותר עבורנו בעולם.
 
בברכת זהירות ובטיחות בדרכים.
יורם שמעון
ראש המועצה ויו"ר מטה הבטיחות בדרכים
 
ייעודיו של מטה הבטיחות בדרכים
  1. לצמצם את תאונות הדרכים ואת מספר הנפגעים בהן בתחום הרשות המקומית על-ידי: ייזום, המרצה וביצוע פעולות חינוך והדרכה בקרב כל מגזרי המשתמשים בדרך – הולכי-רגל ונוהגים ברכב מכל הסוגים – בכל קשת הגילאים.
  2. ייזום וביצוע פעולות הסברה לכלל האוכלוסייה.
  3. עמידה על משמר תשתית הדרכים הבטיחותית ותקינותה.
תפקידי מטה הבטיחות בדרכים
  1. אחראי להכין תוכנית עבודה שנתית, מותאמת תקציב, וליישמה.
  2. אחראי לנצל את תקציב מטה הבטיחות לייעודו, עפ"י הקריטריונים לתקצוב.
  3. לתת מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי היישוב ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה, והקהילה.
  4. לנהל בסיס מידע על תאונות הדרכים בתחום הרשות, וכל מידע מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.
  5. להיות הגורם המתכלל את כל הגופים בעירייה ומחוץ לה, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות.
  6. מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
  7. להיות מעורב בכל עניין הקשור לבטיחות בדרכים.