רשימת קיצורי מקלדת

תיאור הישוב והסביבה

מבשרת ציון הינה יישוב פרברי במחוז ירושלים. הבינוי מאופיין בבניה צמודת קרקע ובניה רוויה בצפיפות נמוכה המשתפלת על מורדות הרי ירושלים.

מבשרת ציון ממוקמת משני הצדדים של כביש מס' 1 הראשי לירושלים, כ- 6 ק"מ של כביש מערבית לכניסה לירושלים בגובה 750 מטרים.
 
שטח השיפוט של המועצה הוא כ-64564 דונמים וכולל כ - 6,300 יחידות דיור ב- 15 שכונות.
 
המועצה הנוכחית הוקמה מאיחוד היישובים מבשרת-ירושלים, מעוז-ציון א' ומעוז-ציון ב' למסגרת מוניציפאלית אחת ששמה מבשרת ציון.‏‏
 
בשנת 1951 הוקם היישוב מעוז-ציון א' באזור הקסטל מדרום לכביש ירושלים תל-אביב, בתחילה כמעברת עולים יוצאי כורדיסטאן ועיראק ואחר כך כיישוב בעל אופי כפרי המשלב משקי עזר.
מרבית מהתושבים עבדו במחצבה שהייתה בחלק הדרומי של היישוב. בשנת 1954 הוקם מעוז-ציון ב' ממזרח למעוז-ציון א' ואף הוא אוכלס על ידי עולים מכורדיסטאן. 
שני היישובים נקראו שנים רבות גם בשם "קסטל". בשנת 1956 הוקם היישוב מבשרת-ירושלים מעברו הצפוני של כביש ירושלים-תל אביב ואוכלס על ידי עולים יוצאי צפון אפריקה.
 
שלושת היישובים תוכננו כיישובים בעלי אופי כפרי עם בתים בני קומה אחת ומשק עזר לידם. בשנת 1963 אוחדו שלושת היישובים למועצה מקומית אחת שנקראה מבשרת ציון, שם שהוא שילוב השמות מעוז ציון ומבשרת ירושלים.
האוכלוסייה החדשה שהגיעה ליישוב החל משנת 1978 היא ברובה אוכלוסייה חילונית שיצאה מירושלים וחיפשה מפלט משאון הכרך, אך עדיין חיפשה את קרבת העיר כמקור פרנסה ושירותים.