רשימת קיצורי מקלדת

סדר יום ישיבות המליאה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
סדר יום מליאת מועצה 19/19
29/12/2019 00:00:00
2.
סדר יום מליאת מועצה 14/19
16/09/2019 00:00:00
3.
זימון לישיבת מליאת מועצה מספר 1/17
4.
זימון לישיבת מליאת מועצה מספר 16/16
5.
זימון לשיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
6.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
7.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 12/16
8.
זימון לישיבת מליאה מועצה מס'4/16 מעודכן
9.
סדר יום מליאת מועצה מס' 16-15 (ישיבת מועצה משותפת באבו גוש)
10.
סדר יום מליאת מועצה מס' 15-15
11.
סדר יום מליאת מועצה מס' 14-15
12.
סדר יום מליאת מועצה מס' 13-15
13.
סדר יום מליאת מועצה מס' 12-15
14.
סדר יום מליאת מועצה מס' 10-15
15.
סדר יום מליאת מועצה מס' 8-15
16.
סדר יום מליאת מועצה מס' 7-15
17.
סדר יום מליאת מועצה מס' 6-15
18.
סדר יום מליאת מועצה מס' 3-15
19.
סדר יום מליאת מועצה מס' 5-15
20.
סדר יום מליאת מועצה מס' 4-15
21.
סדר יום מליאת מועצה מס' 1-15
22.
סדר יום מליאת מועצה מס' 19-14
23.
סדר יום מליאת מועצה מס' 18-14
24.
סדר יום מליאת מועצה מס' 17-14
25.
סדר יום מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 16/14
26.
סדר יום מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 13/14
27.
סדר יום מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 12/14
28.
סדר יום מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 11/14
29.
סדר יום מליאת מועצה מס' 10-14
30.
סדר יום מליאת מועצה מס' 9-14
31.
סדר יום מליאת מועצה מס' 7-14
32.
סדר יום מליאת מועצה מס' 7-14 יום שני 12.5.14 שעה 18:00
33.
סדר יום מליאת מועצה מס' 6-14
34.
סדר יום מליאת מועצה מס' 5-14
35.
סדר יום מליאת מועצה מס' 4-14
36.
סדר יום מליאת מועצה מס' 3-14
37.
סדר יום מליאת מועצה מס' 2-14
38.
סדר יום מליאת מועצה מס' 1-14
39.
סדר יום מליאת מועצה מס' 10-13
40.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/16
41.
ימון לישיבת מליאת מועצה של מן המניין מס' 5/16
42.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס 6/16
43.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 13/16