רשימת קיצורי מקלדת

בחירות 2024 לרשויות המקומיות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אופן ההצבעה
2.
הודעת בחירות
21/02/2024 00:00:00
3.
דוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהלת הבחירות
4.
קולות פסולים
5.
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
23/01/2024 00:00:00
6.
הנחיות הרשות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
7.
הרכב ועדת הבחירות
8.
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
9.
הודעה בדבר חוברות הגשת מועמדות למליאת המועצה / ראש המועצה