רשימת קיצורי מקלדת

תקציב המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציב המועצה לשנת 2024
2.
תקציב המועצה לשנת 2023
3.
תקציב המועצה לשנת 2022
12/05/2024 00:00:00
4.
תקציב המועצה לשנת 2019
11/09/2019 00:00:00
5.
תקציב המועצה לשנת 2018
29/10/2018 00:00:00
6.
תקציב המועצה לשנת 2017
29/10/2018 00:00:00
7.
תקציב המועצה לשנת 2016
29/10/2018 00:00:00
8.
תקציב המועצה לשנת 2015
29/10/2018 00:00:00
9.
תקציב המועצה לשנת 2014
10.
תקציב המועצה לשנת 2013