רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/24 מתאריך 19/3/24
19/03/2024 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 7/22 מתאריך 5/9/22
05/09/2022 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/22 התקיימה בזום - מתאריך 20/6/22
20/06/2022 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 5/22 התקיימה בזום - מתאריך 20/6/22
20/06/2022 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/22 התקיימה בזום - מתאריך 20/6/22
20/06/2022 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/22 התקיימה בזום - מתאריך 25/4/22
25/04/2022 00:00:00
7.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2/22 התקיימה בזום - מתאריך 25/4/22
25/04/2022 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/22 התקיימה בזום - מתאריך 28/2/22
28/02/2022 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 9/21 מתאריך 16/12/21
16/12/2021 00:00:00
10.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 8/21 מתאריך 16/12/2021
16/12/2021 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 7/21 מתאריך 1/11/21
01/11/2021 00:00:00
12.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/21 מתאריך 24/8/21
24/08/2021 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/21 מתאריך 15/6/21
15/06/2021 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/21 מתאריך 15/6/21
15/06/2021 00:00:00
15.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 5/21 מתאריך 15/6/21
15/06/2021 00:00:00
16.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 2/21 מתאריך 3/5/21
03/05/2021 00:00:00
17.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/21 מתאריך 22/2/21
22/02/2021 00:00:00
18.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 11/20 מתאריך 17/11/20
17/11/2020 00:00:00
19.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/20 מתאריך 17/11/20
17/11/2020 17:30:00
20.
החלטות מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 12/20 מתאריך 29/12/20
29/12/2020 17:30:00
21.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/20 מתאריך 15/9/20
15/09/2020 00:00:00
22.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 8/20 מתאריך 3/8/20
03/08/2020 00:00:00
23.
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין טלפונית מס' 7/20 מתאריך 27/7/20
27/07/2020 00:00:00
24.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/20 מתאריך 23/6/20
28/06/2020 00:00:00
25.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 5/20 מתאריך 23/6/20
23/06/2020 00:00:00
26.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/20 מתאריך 23/6/20
23/06/2020 00:00:00
27.
פרוטוקול טלפוני מליאת מועצה 2/2020 מתאריך 18.3.20
18/03/2020 00:00:00
28.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה 1/20 מתאריך 3/2/20
03/02/2020 00:00:00
29.
החלטות מליאת מועצה 19/19
06/01/2020 00:00:00
30.
החלטות מליאת מועצה 18/19 - אישור חוק עזר שמירה
06/01/2020 00:00:00
31.
החלטות מליאת מועצה 17/19 - אישור תקציב המועצה לשנת 2020
06/01/2020 00:00:00
32.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 18/19
22/12/2019 00:00:00
33.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 17/19
22/12/2019 00:00:00
34.
פרוטוקול ישיב מליאת מועצה מס 16/19
19/12/2019 00:00:00
35.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס 16/19
31/10/2019 00:00:00
36.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס 15/19
31/10/2019 00:00:00
37.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/19 מתאריך 18/9/19
18/09/2019 00:00:00
38.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 13/19 מתאריך 21/7/19
21/07/2019 00:00:00
39.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 12/19 מתאריך 1/7/19
01/07/2019 00:00:00
40.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 11/19 מתאריך 1/7/19
01/07/2019 00:00:00
41.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 10/19 מתאריך 12/6/19
12/06/2019 00:00:00
42.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/19 מתאריך 12/6/19
12/06/2019 00:00:00
43.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 10/19
11/06/2019 00:00:00
44.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 9/19
11/06/2019 00:00:00
45.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/19 מתאריך 1/4/19
04/04/2019 00:00:00
46.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 6/19
28/03/2019 00:00:00
47.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
25/03/2019 00:00:00
48.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
17/02/2019 00:00:00
49.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/19
25/03/2019 00:00:00
50.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 4/19
18/02/2019 00:00:00
51.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/19
25/03/2019 00:00:00
52.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 3/19
18/02/2019 00:00:00
53.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 2/19
25/03/2019 00:00:00
54.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/19
09/01/2019 00:00:00
55.
פרוטקול מליאת מועצה 14/18
10/12/2018 00:00:00
56.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/18
25/03/2019 00:00:00
57.
פרוטקול מליאת מועצה 16/17
58.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
59.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
60.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
62.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 4/16
63.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
71.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
72.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
73.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
74.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
75.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
76.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
77.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
78.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
79.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
80.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
81.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
82.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
83.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
84.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
85.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
86.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
87.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
88.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
89.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
90.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
91.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
92.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
93.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
94.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
95.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
96.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
97.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
98.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
99.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
100.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
101.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
102.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
103.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
104.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
105.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
106.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
107.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
108.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
109.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
110.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
111.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
112.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
113.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
114.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
115.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
116.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
117.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
118.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
119.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
120.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
121.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
122.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
123.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
124.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
125.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
126.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
127.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12