רשימת קיצורי מקלדת

תוכנית מעברים ועליה לכיתה א'

המעבר מהגן לכיתה א' הינו מעבר ראשון של הילד במערכת החינוכית, ולכן ישנה חשיבות מרבית בהצלחתו.
 
במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס מתרחש תהליך של שינוי עבור הילד מבחינה פיזית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. ככל שהילד יהיה מוכן יותר למעבר והמעבר יתבצע באופן מיטבי, כך יגדל הסיכוי שיוכל לחוות הצלחה במעברים הבאים בחייו.
 
מכאן ששיתוף הפעולה בין הגורמים השונים (הורים, מורים, גננות, מועצה) הרואים את טובת הילד וצרכיו, תתרום להסתגלות מיטיבה של הילד ולמוכנותו למעבר מהגן לכיתה א'.
 
במסגרת התוכנית יתקיימו:
• מפגשי הורים בבתי הספר אשר יעסקו במוכנות ובבשלות לכיתה א' וכן הצגת "האני מאמין" של בית הספר.
 
• מפגשי ילדי גן-א': במסגרת המפגשים יבקרו תלמידי כיתות א' בגני הילדים ויחזרו ל"חווית הגן". יערכו משחקי היכרות ופעילות משותפת בין ילדי הגן לילדי כיתות א' בפינות הגן ובחצר. בהמשך, יתקיים ביקור של ילדי הגן בבתי הספר בו ישתלבו בחוויית הלמידה עם ילדי כיתות א' המארחות.
 
הצלחת תוכנית "מעברים" היא בסיס לתחילתה של הכרות, בניית שותפות ואמון בין ההורים, תלמידים וצוות ביה"ס.
 
הליך הישארות שנה נוספת בגן חובה
במהלך שנת הלימודים בחובה ,במקביל לתוכנית המעברים והכנת הילדים למעבר לכיתה א', עולה שאלת הבשלות בנוגע לחלק מהילדים, לרוב מדובר בילדים צעירים של השנתון (ילדי אוקטובר דצמבר) . במידה ובמהלך השנה עולה השאלה. יש להתחיל בתהליך לקבלת ההחלטה בשיתוף ההורים, הגננת ופסיכולוגית הגן.
 
הפסיכולוגית תייעץ לגננת ולהורים בסוגיות התפתחותיות כולל ההתאמה לכיתה א' ולקיים היוועצות לפחות פעמיים במהלך השנה.
פסיכולוגית הגן והגננת יעבירו רשימת ילדים למחלקת הגנים שקיימת לגבהים שאלת בשלות.
 
התאריך האחרון לקבלת ההחלטה הינו ה 31/5- – עד אז הרשות תשריין מקומות לילדים אלו.
 
ההמלצות וההחלטות הסופיות יינתנו להורים בכתב ע"י פסיכולוגית הגן.
באחריות ההורים להעביר את ההמלצה למחלקת הגנים.
 
הצוות המקצועי בוחן כל בקשה בצורה הוליסטית תוך בחינה של כל האופציות למנתן מענה אישי לילדים.
לתשומת לבכם! על ההורים לבצע בכל מקרה רישום לכיתה א' במועד הקבוע בחוק.