רשימת קיצורי מקלדת

מלגות סטודנטים

מועצה מבשרת ציון בשיתוף מפעל הפיס מעניקה לסטודנטים תושבי היישוב, מלגת מעורבות חברתית למען הקהילה בישוב,
המלגה, בגובה 10,000ש"ח, תוענק בתמורה לפעילות למען הקהילה במגוון תחומי התנדבות בפרויקטים חברתיים וקהילתיים.
 

בין תחומי ההתנדבות:

תמיכה חברתית ומנטלית לתלמידי בתי ספר יסודיים, סיוע במרכזי למידה, חונכות סיוע במועדוניות ,קידום פעילויות לקהילה עם צרכים מיוחדים, סיוע בצרכי רווחה ,
ההתנדבות תתבצע בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ד בחודשים נובמבר 2023 ועד 15 לאוגוסט 2024..
 

בקשה למלגה:

הקבלה לתוכנית תתבצע בכפוף לעמידה בתנאי הסף הנדרשים, סטודנטים יבחנו בהתאם להקצאה היישובית. 
 

תנאי סף להגשת הבקשה:

*אזרח/ית מדינת ישראל.
*סטודנטיות/ים בגילאים 18-40
*תושבי הישוב 
*ביצוע שירות צבאי/ שירות אזרחי - לאומי מלא
*אי קבלת כפל מלגות מטעם הישוב וממפעל הפיס
*רשום/ה בשנת תשפ"ד למסלול לימודים מלא באחת המסגרות הבאות:
תואר אקדמי (לימודי סמסטר א' וב' / לימודים באוניברסיטה הפתוחה – מינימום 5 קורסים בכל סמסטר) ולימודי תעודת הוראה המוכרים ע"י המל"ג - רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
*היקף שעות הלימוד במסלול כולל לימודים עיוניים והתנסות מעשית (סטאג' פרקטיקה) לא יפחת מ- 1,500  שעות במצטבר.  הלימודים יפרסו על שתי שנות לימוד אקדמיות לפחות ולא פחות מארבעה סמסטרים.
140 שעות התנדבות בקהילה: בחודש מאי 2024 ומימוש 100% שעות התנדבות עד 15/8/2024
*הסטודנט מחוייב בדיווח שעות ההתנדבות לא יאוחר מה – 5 לכל חודש.
* בהתנדבות הדורשת ליווי וחניכה במגוון מוסדות בהם נמצאים קטינים/ות ו/או חסרי ישע, תידרש הצהרה מהמשטרה על העדר עבירות מין עבור כל גבר מעל גיל 18.
*למנהל תוכנית המלגות שיקול דעת בלעדי בנוגע להחלטה על סוג ההתנדבות, המקום והאופן בו תתבצע ההתנדבות. ההחלטה תתקבל בין היתר לאחר אימות כלל הנתונים/ראיונות אישיים.
 

אישורים נדרשים ומצורפים לבקשה

צילום תעודת זהות וספח.
אישור לימודים לשנת תשפ"ד (סמסטר א+ב). לימודים באוניברסיטה הפתוחה מחייבים אישור רישום לקורסים. 
אישור על שירות/תעודת שחרור משירות צבאי / אזרחי-לאומי.
אישור ניהול חשבון בנק
קורות חיים עדכנים ביום הגשת המלגה.
חתימה על כתב התחייבות למול מפעל הפיס.
 

גריעת סטודנט מפרויקט המלגות יוכל להיעשות ביוזמת הפרט או ביוזמת מנהל התוכנית בגין:

אי עמידה בקריטריונים של הפרויקט.
בעיות משמעת.
אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידו לעיל, יתברר כבלתי נכון.
אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידו והשינוי יפסיק את עמידתו בתנאי הסף ו/או את הזכאות לקבלת המלגה מכל סיבה אחרת.
אם לא יעמוד באיזו מהתחייבויות הנוגעות למשך הפעילות בעבור מתן המלגה ע"פ הנ"ל, במועדים שנקבעו על ידי המועצה.
 

תשלום:

01/04/2024 תשלום פעימה ראשונה עם סיום 70 שעות התנדבות - 5000 ש"ח 
30/11/24 תשלום פעימה שניה עם סיום 70 שעות התנדבות נוספות - 5000 ש"ח 
סה"כ 10.000 ש"ח עבור 140 שעות התנדבות
ההרשמה תיסגר ב25/10/2023 ,
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל או בטלפון
02-5348587 יפה 
yafap@m-zion.org.il
בהצלחה רבה ושנה מלאת עשייה.
 

לחצו כאן לטופס מקוון למילוי בקשה להצטרף לפרויקט המלגות תשפ"ד