רשימת קיצורי מקלדת

מלגות סטודנטים 2022 תשפ"ב

מלגות סטודנטים לשנת 2022

מלגות לסטודנטים תשפ"ב.

תושבי מועצה מקומית מבשרת ציון , להיות סטודנט/ית במבשרת זה להרגיש בבית, אנו מזמינים אתכם, סטודנטים תושבי הישוב להגיש בקשה למלגה בסך 1,000 ₪ ממועצה מקומית מבשרת ציון, ההרשמה תחל מה 16.1.2022 עד 28.2.2022
 
תנאים לזכות למלגה :
א. תושב/ת המועצה בשנה האחרונה (צילום ספח ת.ז) נא לצרף .
ב. סטודנטים במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המועצה ל השכלה גבוהה.
ג. לימודים במסלול לתואר ראשון בלבד ( B.A .)
 
יש להגיש את המסמכים )ספח ת.ז + אישורי לימודים( בלינק המצורף
https://www.easyform.co.il/?formId=d581286d-7625-ea11-b828-ecebb895de82
 
סטודנט/ית שלא יגיש את כל המסמכים בקשתו לא תדון בוועדת המלגות ולא יקבל מלגה, עדיפות וחלוקת המלגות תהיה לשנה א'. מלגות לשנה ב' ומעלה מותנת ביתרות תקציב, לאחר השלמת חלוקת המלגות לשנה א'.
 
המלגות יחולקו במהלך חודש מאי 2022 .
 
לכל שאלה ניתן לפנות במייל המצורף למטה או בטלפון: 5348514 02
שנת לימודים פוריה
 
oshratpi@m-zion.org.il מייל ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805 , טלפון: 5348514/5- 02