רשימת קיצורי מקלדת

דיווח על בידוד וקישורים נוספים

דיווח למועצה המקומית על בידוד

 
משרד הבריאות - נגיף הקורונה
 
דיווח למשרד הבריאות - שוהים בבידוד לחוזרים מחו"ל
 
דיווח למשרד הבריאות - שוהים בבידוד לבאים במגע עם חולה מאומת
 
דיווח למשרד הבריאות על מפרי בידוד בית
 
משרד החינוך