רשימת קיצורי מקלדת

בחירות 2023 לרשויות המקומיות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הרכב ועדת הבחירות
2.
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
3.
הודעה בדבר חוברות הגשת מועמדות למליאת המועצה / ראש המועצה