רשימת קיצורי מקלדת

צווי מיסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו ארנונה לשנת 2021
2.
צו מיסים 2020 כולל שיעור עדכון בלבד
31/12/2019 00:00:00
3.
צו מיסים לשנת 2019
31/12/2019 00:00:00
4.
צו מיסים לשנת 2018
5.
צו מיסים לשנת 2017
6.
צו מיסים לשנת 2016
7.
צו מיסים לשנת 2015
8.
צו מיסים לשנת 2014
9.
צו מיסים לשנת 2013
10.
צו מיסים לשנת 2012
11.
צו מיסים לשנת 2011
12.
צו מיסים לשנת 2010
13.
צו מיסים לשנת 2009
14.
צו מיסים משנת 2008