רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 1
2.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 2
3.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 3
4.
מודעה מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00
5.
מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00
6.
ביטול מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב