רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תוכנית ריג
15/05/2019 00:00:00
2.
מכרז פומבי מס' 7/19 לתכנון אספקה, התקנה ותחזוקת מערכת "ריג" אמפי פארק מבשרת ציון
15/05/2019 00:00:00