רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
ועדת השלושה לבחירת מנהל תכנית ניצנים לשנת תשעט
3.
מכרז 07/18 להפעלת מועדוניות שיקום לילדים עם צרכים מיוחדים
4.
מכרז חיצוני - דרוש/ה פקח/ית 1/2018
5.
הודעה על כוונה להתקשר באמצעות חברת משכ"ל
6.
מכרז 06/2018 מפרט השירותים המעודכן לגבי הפעלת צהרונים
7.
מענה לשאלות הבהרה מכרז 06/18 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
8.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
9.
מכרז פומבי מס' 05/2018 לביצוע שיפוצי קיץ בבתי ספר מועצה המקומית מבשרת ציון
10.
מכרז פומבי מס׳ 05/18 שיפוצי קיץ בבתי ספר מועצה מקומית מבשרת ציון
11.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
12.
מכרז פומבי מס' 06/18 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
13.
מכרז פומבי מס׳ 04/18 שיפוצי קיץ בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
14.
מכרז ריהוט משותף מס 13/2018
15.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 3
16.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 2
17.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 1
18.
מכרז חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
19.
מכרז פומבי מס׳ 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
20.
מכרז פומבי מס' 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
21.
מרכז חיצוני - רכז/ת הסעות
22.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת תכנית עיר ללא אלימות
23.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
24.
מרכז חיצוני רכז/ת הסעות
25.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 02/18
26.
מכרז פומבי מס' 2018/02 הודעה למציעים עדכון המפרט הטכני
27.
מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/18
28.
הודעת עדכון - מכרז פומבי מס' 02/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
29.
מכרז פנימי/חיצוני 02/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש
30.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה
31.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
32.
החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל.
33.
בקשה להצעת מחיר ניהול שיפוצי קיץ 2018 מבשרת ציון
34.
עדכון לגבי מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
35.
מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
36.
מכרז 20/2017 הבהרה
37.
20/2017 - מכרז ביטוח
38.
הארכת מכרז 15-17
39.
נספח העדר הרשעות - מכרז 15-17
40.
נספח ביטוחי - מכרז 15-17
41.
מענה לשאלות הבהרה 15-17
42.
הצעת המציע - מכרז 15-17
43.
אישור רוח מעודכן - מכרז 15-17
44.
מכרז פומבי מס 15/17 לאספקת שירותי תמיכה במערכות הטכנולוגיה
45.
מכרז פומבי מס17/17 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
46.
שיפוץ מועדון צרכים מיוחדים מפרט ללא מחיר
47.
מכרז פנימי/חיצוני מס11/17 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית
48.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
49.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
50.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
51.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
52.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
53.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
54.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
55.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
56.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
57.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
58.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
59.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
60.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
61.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
62.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
63.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
64.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
65.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
66.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
67.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
68.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
69.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים