רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הארכה למכרז פומבי מס' 6/2019
25/03/2019 00:00:00
2.
מכרז פומבי מס' 2019\6 לשירותי הכנת תכנית מתאר מפורטת למתחם מרכז קליטה, למועצה המקומית מבשרת ציון
19/03/2019 00:00:00
3.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 5/19 וטרינר הרשות
26/02/2019 00:00:00
4.
מכרז פומבי מס' 3/19 למתן שירותי תגבור פדגוגי למועצה המקומית מבשרת ציון שאלות והבהרות
21/02/2019 00:00:00
5.
מכרז 2-2019 צהרונים במבשרת ציון – מענה לשאלות הבהרה מספר 3
6.
מכרז 2-2019 צהרונים במבשרת ציון – מענה לשאלות הבהרה מספר 4
05/03/2019 00:00:00
7.
מכרז פומבי מס' 2019/2 ניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים בתחומי המועצה
19/02/2019 00:00:00
8.
מכרז פנימי לתפקיד בודק תוכניות 4/2019
12/02/2019 00:00:00
9.
מכרז פומבי מס' 2/2019 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים בתחומי המועצה המקומית מבשרת ציון
07/02/2019 00:00:00
10.
פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה המקומית מבשרת ציון ולליווי בנושאי תכנון ובניה ולצורך הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה וליווי הועדה לאחר הקמתה
29/01/2019 00:00:00
11.
מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/2019
07/02/2019 00:00:00
12.
מכרז פומבי מס' 2019\3 לשירותי תגבור פדגוגי למועצה המקומית מבשרת ציון
04/02/2019 00:00:00
13.
מכרז פומבי מס' 02/19 לניהול והפעלת צהרונים לגני ילדים במועצה מקומית מבשרת ציון
28/01/2019 00:00:00
14.
ביטול מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב
15.
מכרז פומבי מס 01/2019 לביצוע עבודות קירות תומכים בשטחי המועצה המוקמית מבשרת ציון
24/01/2019 00:00:00
16.
מכרז פומבי מס' 01/19 לביצוע קירות תומכים בשטח מועצה המקומית מבשרת ציון
24/01/2019 00:00:00
17.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 1
18.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 2
19.
מכרז פומבי מס׳ 132018 לביצוע עבודות נגישות של מבני ציבור וחינוך - חלק 3
20.
מודעה מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00
21.
מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00