רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
3.
מכרז פומבי מס' 06/18 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
4.
מכרז פומבי מס׳ 04/18 שיפוצי קיץ בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
5.
מכרז ריהוט משותף מס 13/2018
6.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 3
7.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 2
8.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 1
9.
מכרז חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
10.
מכרז פומבי מס׳ 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
11.
מכרז פומבי מס' 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
12.
מרכז חיצוני - רכז/ת הסעות
13.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת תכנית עיר ללא אלימות
14.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
15.
מרכז חיצוני רכז/ת הסעות
16.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 02/18
17.
מכרז פומבי מס' 2018/02 הודעה למציעים עדכון המפרט הטכני
18.
מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/18
19.
הודעת עדכון - מכרז פומבי מס' 02/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
20.
מכרז פנימי/חיצוני 02/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש
21.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה
22.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
23.
החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל.
24.
בקשה להצעת מחיר ניהול שיפוצי קיץ 2018 מבשרת ציון
25.
עדכון לגבי מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
26.
מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
27.
מכרז 20/2017 הבהרה
28.
20/2017 - מכרז ביטוח
29.
הארכת מכרז 15-17
30.
נספח העדר הרשעות - מכרז 15-17
31.
נספח ביטוחי - מכרז 15-17
32.
מענה לשאלות הבהרה 15-17
33.
הצעת המציע - מכרז 15-17
34.
אישור רוח מעודכן - מכרז 15-17
35.
מכרז פומבי מס 15/17 לאספקת שירותי תמיכה במערכות הטכנולוגיה
36.
מכרז פומבי מס17/17 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
37.
שיפוץ מועדון צרכים מיוחדים מפרט ללא מחיר
38.
מכרז פנימי/חיצוני מס11/17 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית
39.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
40.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
41.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
42.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
43.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
44.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
45.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
46.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
47.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
48.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
49.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
50.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
51.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
52.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
53.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
54.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
55.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
56.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
57.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
58.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
59.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
60.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים