רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
2.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
3.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
4.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
5.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
6.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
7.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
8.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
9.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
10.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
11.
מכרז מס' 07/2017 לביצוע עבודות שיפוצי קיץ במוסדות החינוך במבשרת ציון - מסמך הבהרות ושינויים
12.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
13.
מכרז מס' 08/2017 לאספקת שירותי היסעי שאטלים
14.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים
15.
מכרז חיצוני דרושים/ות שני פקחים/יות הגשת מועמדות עד 20.7.17 בשעה 15:00
16.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך