רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
2.
ביטול מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב
3.
מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב
4.
מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב מועצה מקומית מבשרת ציון נוסח סופי
5.
מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב של מועצה מקומית מבשרת ציון
6.
הודעת עדכון למכרז 11/08
7.
מכרז פומבי מס' 18/10 לביצוע בניית כיכרות מועצה מקומית מבשרת ציון
8.
מכרז פומבי מס׳ 10/2018 לביצוע כיכרות מועצה המקומית מבשרת ציון
9.
מכרז פנימי/חיצוני 3 לתפקיד רכז מועדון לבני נוער time out גילאי ט'-יב'
10.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 5/2018 לתפקיד קב"ס (קצין ביקור סדיר)
11.
מענה לשאלות הבהרה מכרז 08/18 תקנת מערכת ריג אמפי פארק מבשרת ציון
31/07/2018 00:00:00
12.
מענה לשאלות הבהרה מכרז 09/18 אספקת ורכישת גנרטור אמפי פארק מבשרת ציון
13.
מכרז פומבי מס' 08/2018 לרכישת והתקנת מתקן ריג באמפי פארק מבשרת ציון מועצה מקומית מבשרת ציון
31/07/2018 00:00:00
14.
כתב ערבות אוטונומית - למכרז מס' 09/18 אספקה והתקנה של מערכת דיזל גנראטור לאמפי פארק מבשרת ציון
31/07/2018 00:00:00
15.
מכרז פומבי מס' 09/2018 - אספקה והתקנה של מערכת דיזל גנראטור לאמפי פארק מבשרת ציון
16.
מכרז פומבי מס' 2018/08 לתכנון אספקה והתקנה מערכת "ריג" אמפי פארק מבשרת ציון
17.
מכרז פומבי מס' 2018/09 לרכישת והתקנת גנרטור באמפי פארק מבשרת ציון
18.
מכרז פומבי מס 2018/08 לרכישת והתקנת מתקן ריג באמפי פארק מבשרת ציון
19.
ועדת השלושה לבחירת מנהל תכנית ניצנים לשנת תשעט
20.
מכרז 07/18 להפעלת מועדוניות שיקום לילדים עם צרכים מיוחדים
21.
מכרז חיצוני - דרוש/ה פקח/ית 1/2018
22.
הודעה על כוונה להתקשר באמצעות חברת משכ"ל
23.
מכרז 06/2018 מפרט השירותים המעודכן לגבי הפעלת צהרונים
24.
מענה לשאלות הבהרה מכרז 06/18 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
25.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
26.
מכרז פומבי מס' 05/2018 לביצוע שיפוצי קיץ בבתי ספר מועצה המקומית מבשרת ציון
27.
מכרז פומבי מס׳ 05/18 שיפוצי קיץ בבתי ספר מועצה מקומית מבשרת ציון
28.
מכרז פומבי מס' 06/2018 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
29.
מכרז פומבי מס' 06/18 לניהול והפעלת צהרונים בגני ילדים
30.
מכרז פומבי מס׳ 04/18 שיפוצי קיץ בגני ילדים מועצה מקומית מבשרת ציון
31.
מכרז ריהוט משותף מס 13/2018
32.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 3
33.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 2
34.
מכרז לריהוט משותף מס 13/2018 כתב כמות לריהוט פרק 1
35.
מכרז חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
36.
מכרז פומבי מס׳ 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
37.
מכרז פומבי מס' 03/2018 לביצוע צומת ארבל/כרמל/גלבוע מועצה המקומית מבשרת ציון
38.
מרכז חיצוני - רכז/ת הסעות
39.
מכרז פנימי / חיצוני – מנהל/ת תכנית עיר ללא אלימות
40.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 04/18 לתפקיד מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות מקומית
41.
מרכז חיצוני רכז/ת הסעות
42.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 02/18
43.
מכרז פומבי מס' 2018/02 הודעה למציעים עדכון המפרט הטכני
44.
מענה לשאלות הבהרה למכרז 02/18
45.
הודעת עדכון - מכרז פומבי מס' 02/2018 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
46.
מכרז פנימי/חיצוני 02/18 לתפקיד מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש
47.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה
48.
מכרז פומבי מס' 2018/02 לאספקה אחזקה ותיקון מדפסות מחלקתיות משולבות ומדפסות אישיות באתרי המועצה מקומית מבשרת ציון
49.
החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל.
50.
בקשה להצעת מחיר ניהול שיפוצי קיץ 2018 מבשרת ציון
51.
עדכון לגבי מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
52.
מכרז פומבי מס' 01/18 לביצוע עבודות נגישות של שני מבני ציבור במועצה מקומית מבשרת ציון
53.
מכרז 20/2017 הבהרה
54.
20/2017 - מכרז ביטוח
55.
הארכת מכרז 15-17
56.
נספח העדר הרשעות - מכרז 15-17
57.
נספח ביטוחי - מכרז 15-17
58.
מענה לשאלות הבהרה 15-17
59.
הצעת המציע - מכרז 15-17
60.
אישור רוח מעודכן - מכרז 15-17
61.
מכרז פומבי מס 15/17 לאספקת שירותי תמיכה במערכות הטכנולוגיה
62.
מכרז פומבי מס17/17 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים
63.
שיפוץ מועדון צרכים מיוחדים מפרט ללא מחיר
64.
מכרז פנימי/חיצוני מס11/17 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית
65.
הודעה הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
66.
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 9/17 לרכישה והתקנת מנוף סל
67.
הודעת הבהרה למכרז נכסים 13/2017
68.
מכרז 13/2017 מענה לשאלות הבהרה
69.
מכרז פומבי 13/17 לאספקת שירות סקר נכסי המועצה ואספקת מערכת ממוחשבת לניהול הנכסים
70.
מכרז פומבי מס' 09/2017 לרכישת והתקנת מנוף סל
71.
מכרז פומבי מס 12/2017 לביצוע הגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
72.
מכרז מספר 12/17 להנגשה אקוסטית של מוסדות לימוד
73.
שאלות הבהרה נוספות בעניין מכרז להפעלת מעון יום ברשות.
74.
מענה לשאלות הבהרה מכרז להפעלת מעון יום
75.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
76.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך הודעת עדכון
77.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך- תשובות לשאלות הבהרה
78.
מכרז פומבי מס' 10/2017 להפעלת מעון לגיל הרך
79.
מכרז מספר 06/17 להפעלת צהרונים וחוגים בבתי הספר
80.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
81.
מכרז שיפוצי קיץ - כתב כמויות
82.
מכרז שיפוצי קיץ - מפרט טכני
83.
מכרז פומבי 07/2017 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך
84.
פרוטוקול מפגש /סיור קבלנים מכרז מס' 07/2017 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
85.
מכרז שיפוצי קיץ מסמך הבהרות 2
86.
שאלות הבהרה שהתקבלו בעניין מכרז 17/08 לאספקת שירותי היסעי שאטלים