רשימת קיצורי מקלדת

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מודעה מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00
2.
מכרז פומבי מס' 18/12 לאספקת שירותי ייעוץ הנדסיים מועצה מקומית מבשרת ציון
04/11/2018 00:00:00
3.
ביטול מכרז פומבי מס' 11/2018 לאספקת שירותי תמיכה במערכות המחשוב