רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
2.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 10/16
3.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
4.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
5.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
6.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
7.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 10/16
8.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
9.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
10.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
11.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
12.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
13.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
14.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
15.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
16.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
17.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
18.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
19.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
20.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
21.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
22.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
23.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
24.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
25.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
26.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
27.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
28.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
29.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
30.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
31.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
32.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
33.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
34.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
35.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
36.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
37.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
38.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
39.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
40.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
41.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
42.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
43.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
44.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
45.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
46.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
47.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
48.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
49.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
50.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
51.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
52.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
53.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
54.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
55.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
56.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
57.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12
58.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
59.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
60.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
62.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
63.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/16