רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 10/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 9/19 מתאריך 12/6/19
18/06/2019 00:00:00
3.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 10/19
11/06/2019 00:00:00
4.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 9/19
11/06/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 6/19 מתאריך 1/4/19
04/04/2019 00:00:00
6.
תיקון - זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 6/19
28/03/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
25/03/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
17/02/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 4/19
25/03/2019 00:00:00
10.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 4/19
18/02/2019 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 3/19
25/03/2019 00:00:00
12.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 3/19
18/02/2019 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 2/19
25/03/2019 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/19
09/01/2019 00:00:00
15.
פרוטקול מליאת מועצה 16/17
16.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 14/18
25/03/2019 00:00:00
17.
פרוטקול מליאת מועצה 14/18
10/12/2018 00:00:00
18.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
19.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
20.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
21.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
22.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
23.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
24.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 10/16
25.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
26.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
27.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
28.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
29.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
30.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
31.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
32.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
33.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
34.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
35.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
36.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
37.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
38.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
39.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
40.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
41.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
42.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
43.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
44.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
45.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
46.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
47.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
48.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
49.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
50.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
51.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
52.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
53.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
54.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
55.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
56.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
57.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
58.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
59.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
60.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
62.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
63.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
71.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
72.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
73.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
74.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12
75.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
76.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
77.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
78.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
79.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
80.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
81.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
82.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
83.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
84.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
85.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
86.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
87.
זימון לישיבת מליאת מועצה מס' 4/16