רשימת קיצורי מקלדת

מליאות המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין
18/02/2019 00:00:00
2.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 3/19
18/02/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 5/19
17/02/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 1/19
09/01/2019 00:00:00
5.
פרוטקול מליאת מועצה 16/17
6.
פרוטקול מליאת מועצה 14/18
10/12/2018 00:00:00
7.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 18/16
8.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 10/16
9.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/15
10.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/15
11.
פרוטוקול מליאת מועצה 3/16
12.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/16
13.
פרוטקול מליאת מועצה מס' 10/16
14.
פרוטוקול מליאת מועצה מס'19/14
15.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/14
16.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/14
17.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/14
18.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/14
19.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/14
20.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/14
21.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/14
22.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/14
23.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/14
24.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/14
25.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/14
26.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/14
27.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/14
28.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/14
29.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/14
30.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/14
31.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/14
32.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/13
33.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/13
34.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/13
35.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/13
36.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/13
37.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/13
38.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/13
39.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/13
40.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/13
41.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/13
42.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/13
43.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 21/12
44.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20/12
45.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 19/12
46.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18/12
47.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17/12
48.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16/12
49.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15/12
50.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/12
51.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/12
52.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/12
53.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/12
54.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/12
55.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 9/12
56.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 8/12
57.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/12
58.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/12
59.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/12
60.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/12
61.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/12
62.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/12
63.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/12
64.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/15
65.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13/15
66.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12/15
67.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11/15
68.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 10/15
69.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 7/15
70.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 6/15
71.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 5/15
72.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/15
73.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 3/15
74.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 2/15
75.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/15
76.
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 4/16