רשימת קיצורי מקלדת

הרשמה תש"פ

הרישום לשנת הלימודים תש"פ הסתיים.

הזקוקים לשירות מתבקשים לפנות למחלקה לחינוך:

 
למדור גני הילדים – טלפון 02-5348552
לבתי הספר – טלפון 02-5348415

צור קשר - מחלקת חינוך

קראו עוד

גני ילדים

קראו עוד

כיתות א'

קראו עוד