חוגים

ראש מועצת מבשרת ציון, יורם שמעון ראש המועצה - מר יורם שמעון
מוקד 106
עיר ללא אלימות
סיוע משפטי בהתנדבות (פרו-בונו) למעוטי אמצעים

חדשות ועדכונים

  • תושבים יקרים,

    בשבועות הקרובים יחלו עבודות גיזום, דילול עצים וחורש טבעי בכבישי הגישה לשכונה י"א. עבודות אלה נועדו להגן על שבילי הגישה לשכונה מפני סכנת שריפות ויבוצעו על ידי חברת נתיבי ישראל. לגבי עבודות בכבישי גישה נוספים תצא הודעה בהמשך.

  •  תושבים יקרים, לנוחיותכם מצורפת רשימת קווי האוטובוס ומסלולי הנסיעה ביישוב לאחר כניסת אגד תעבורה כמפעיל התחבורה הציבורית במבשרת ציון. לצפיה לחצו כאן

  •  לקבלת לוחות זמנים מעודכנים של קווי האוטובוס במבשרת ציון ניתן להיכנס לאתר אגד תעבורה ללשונית כניסה למערכת מידע. לכניסה לחצו כאן

  • כחלק מהמאמצים לשמירה על הסדר הציבורי ולשיפור הביטחון האישי של התושבים התקינה המועצה מצלמות אבטחה ברחבי היישוב. לצפיה ברשימת האתרים בהם מותקנות המצלמות לחצו כאן

  •  שירות לתושבי מבשרת ציון – קבלת מידע בחירום ישירות לטלפון הסלולארי.  לפרטים לחץ כאן


תושבים יקרים,

מפאת מזג האוויר הגשום, הצפוי ביום העצמאות
תידחה הופעתו של שלומי שבת למועד אחר.

אירועי ערב יום הזיכרון והעצמאות יתקיימו כסדרן ובמועדם.

בברכת יום עצמאות שמח

שלכם,

יורם שמעון
ראש המועצה

קול קורא - לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיקום נופי בשדרות החוצבים ובשדרות הראל


1. המועצה המקומית מבשרת ציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיקום נופי בשדרות החוצבים, הראל התמורה בגין ביצוע העבודות תקבל ביטוי באמצעות הצבת ארבעה שלטים במיקום, בגודל ובעיצוב אשר יקבעו ע"י המועצה בשדרות החוצבים, הראל (להלן: "ההצעות").

2. את מסמכי הקול קורא ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: http://www.m-zion.org.il

3. סיור קבלנים יתקיים ביום שני 27/4/15 בשעה 9:00 – יציאה מרחבת המועצה.

4. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא – ביצוע עבודות שיקום נופי בשדרות החוצבים, הראל מבשרת ציון ", ההצעות תימסרנה במסירה אישית למזכירות המועצה, לא יאוחר מיום שני, 18/5/15 בשעה 12:00.

5. בשאלות ובירורים ניתן לפנות למר חיים כהן, מנהל מח' תפעול, בטלפון: 02-5348516/7 או לנייד: 0545692132.

יורם שמעון, ראש המועצה


לצפייה לחץ כאן

קול קורא – לאספקת והצבת לוחות מודעות ברחבי הישוב מבשרת ציון


1. המועצה המקומית מבשרת ציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להגיש הצעות לאספקת והצבת לוחות מודעות (לא מוארים) ברחבי היישוב מבשרת ציון, בתמורה לפרסום שמו של הגוף באופן קבוע בלוח המודעות (להלן: "ההצעות").

2. את מסמכי הקול קורא ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: http://www.m-zion.org.il או לחלופין במשרדו של מזכיר המועצה, מר דוד שרביט, בנין המועצה, קומה ב.

3. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא – לאספקת והצבת לוחות מודעות ברחבי הישוב מבשרת ציון ", בלבד. ההצעות תימסרנה במסירה אישית למזכירות המועצה, לא יאוחר מיום שני, 27/4/15 בשעה 12:00.

4. בשאלות ובירורים ניתן לפנות למר חיים כהן, מנהל מח' תפעול, בטלפון: 02-5348516/7 או לנייד: 0545692132.

יורם שמעון, ראש המועצה


לצפייה לחץ כאן